Brandtätningsprodukter för brandtätning

Känner du dig trygg i att din fastighet är säkrad mot bränder? När en brand börjar i ett rum så tar det inte många minuter innan rummet är övertänt och spridningen till nästa lokal eller rum är ett faktum. Branddörrar och brandcellsgränser gör dessvärre ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt. Det är här brandtätningen kommer in och blir avgörande. Brandtätning gör du helt enkelt för att elden inte ska sprida sig till övriga delar av byggnaden. Rök och lättantändliga gaser sprider sig snabbt mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk. Med rätt brandtätningsprodukter säkerställer du att elden begränsas och inte sprider sig, vilket gör att du får en mycket bra och värdefull försäkring för din byggnad. Våra högkvalitativa brandtätningsprodukter utgör skillnaden mellan ett tillbud och en katastrof.

Låt oss på Brandservice Syd utföra brandtätning på din fastighet – vi har den rätta utbildningen, kompetensen och materialet till att förhindra att minimera skadorna vid en brand. Vi arbetar med Protegas produkter och har full certifiering för att installera brandtätning. Dokumentation med bilder och material-information lämnas alltid efter installation.

Protega strävar alltid efter att vara det bästa alternativet för miljön och deras svensktillverkade brandtätningsprodukter möter marknadens högsta miljökrav. Välkommen att ta kontakt med oss för mer information och pris. Vi hjälper dig när du behöver professionell hjälp med brandtätning!