BRANDTÄTNING

När en brand börjar i ett rum så tar det inte många minuter innan rummet är övertänt och spridningen till nästa lokal eller rum är ett faktum.

Det är här brandtätningen kommer in. Brandtätning gör du för att elden inte ska sprida sig till övriga delar av byggnaden. Vi har utbildningen och materialet till att förhindra detta.

Vi arbetar med Protegas produkter och har full certifiering för att installera brandtätning. Dokumentation med bilder och material- information lämnas alltid
efter installation.

Kontakta oss för information och pris.