PÅBUDSSKYLTAR FÖR ALLAS KUNSKAP

På offentliga byggnader och arbetsplatser är det väldigt viktigt att all aktuell information alltid finns tillgänglig och väl synlig för såväl de som arbetar där som besökare. För att minska riskerna för missförstånd som kan leda till onödiga olyckor eller händelser som man hade kunnat undvika.

Påbudsskylt "Hörselskydd måste användas"
Besök vår webbshop för mer information och beställning genom
att klicka på bilden ovan.
Ögonskydd måste användas
Pris: 53 kr

Dörren är larmad
  Pris: 88 kr

Tvätta Händerna
Pris: 53 kr

INFORMERA BESÖKARE OCH ANSTÄLLDA MED HJÄLP AV EN PÅBUDSSKYLT

Därför erbjuder vi på Brandservice Syd alltid aktuella och informativa påbudsskyltar för att de som vistas i lokalerna alltid ska vara väl medvetna om vad det är som gäller på de platser som man befinner sig på. Påbudsskyltar är nästan alltid uppmaningar om vad det är för säkerhetsåtgärder som krävs för att platsen och de personer som vistas där ska ha så hög säkerhet som möjligt.
 
Så är ni ansvarig för säkerheten, brandsäkerheten och personalsäkerheten så är det mycket viktigt att ni alltid ser till att ha uppdaterade påbudsskyltar på de rätta platserna inom era lokaler. Så välkomna att handla alla de skyltar ni behöver hos oss på Brandservice Syd så kommer ni garanterat att hålla maximerad säkerhet genom att alltid se till att meddela alla besökare och arbetare om aktuell säkerhetsinformation.