BRANDVARNARE

Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad.
Redan en första pyrande brandhärd utvecklar giftiga brandgaser. En sovande människa väcks normalt inte av gaserna, utan kan förgiftas och avlida innan branden hunnit sprida sig. Därför skall varje hem vara försett med brandvarnare i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. Brandvarnare åldras och bör bytas ut efter 10 års användning.

OLIKA TYPER AV BRANDVARNARE

 Optiska: Den optiska 9V varnaren är vanligast i bostäderna.    

Seriekopplade: Har radiosignal vilket innebär att piper en, så piper alla! Detta är
att rekommendera till villor med flera våningsplan.  

Nätanslutna: 230V seriekopplade (den senaste modellen används ingen kabel till serie-koppling utan den drivs med 230V och radioförbindelse mellan dom. Naturligtvis finns det batteri i för backup vid strömavbrott.


Kontakta oss för rätt val av brandvarnare!

9V brandvarnare.
Nätansluten 230 V brandvarnare.
Trådlöst sammankopplingsbar optisk brandvarnare med pausfunktion.