BRANDSLÄCKARE

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk
standard. För dig som ska köpa ny släckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val.

Så väljer du släckmedel

A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.


B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.


C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering.


C-släckare innehåller pulver. Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara klassad
i A och B.
Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i elanläggningar under 1000 V.


Pulver- och skumsläckarna är de bästa allroundsläckarna.

  • Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl.
  • De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare.
  • Pulversläckaren är relativt underhållsfri.
  • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning.

Så väljer du storlek

  • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.
  • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat