BRANDFILT

Brand i kläder släcks snabbt och effektivt med en brandfilt.
Brandfiltar kväver också brand på stekhällar, i sängar och på andra vågräta ytor.

Den vanligaste mest lämpliga materialet i brandfiltar är glasfiber. Den motstår tempuraturer på upp till 500 grader Celcius.

Våra brandfiltar uppfyller kraven enligt eurostandard EN 1869.