Nödbelysning & nödljusarmatur

Boverkets byggregler – BBR

Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs: ”Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning eller samlingslokal”. Dessa byggregler är viktiga för både din och andras säkerhet då en välplacerad nödljusarmatur kan rädda många liv när olyckan är framme. Normalt sett så används en armatur inomhus i till exempelvis källare, trapphus, vindar och andra mörka utrymmen för att hjälpa människor att lättare hitta ut. Armaturen kan användas som nödbelysning, ledbelysning eller hänvisningsarmatur beroende på vilken typ av armatur det är. Våra egna nödljusarmaturer är mångsidiga och kan användas som både nödbelysning, ledbelysning och hänvisningsarmatur.

Användning av nödljusarmaturer

Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer d.v.s. nödljus med piktogram) ska enligt BBR dessutom finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp, detta för att man lättare kan hitta ut vid till exempel brand. Detta är speciellt viktigt i större byggnader och lokaler där mycket folk kan vistas och där personerna i lokalerna inte kan byggnaden speciellt bra. Det kan lätt bli kaotiskt vid brand när en större folksamling försöker ta sig ut utan att veta vart de ska och därför kan nödbelysning, nödljusarmatur och hänvisningsarmatur rädda många liv. Som ägare så är det ditt ansvar att se till så att nödbelysningen finns och fungerar korrekt i lokalerna. Kontakta oss för mer information! Vi verkar ifrån Södra Skåne.