NÖDBELYSNING OCH NÖDLJUSARMATURER

BOVERKETS BYGGREGLER - BBR

Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs

”Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid
strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning eller samlingslokal” Dessa byggregler är viktiga för både för din och andras säkerhet då en välplacerad nödljusarmatur kan rädda många liv när olyckan är framme. Normalt sett så används en armatur inomhus i till exempelvis källare, trapphus, vindar och andra mörka utrymmen för att hjälpa människor att lättare hitta ut. Armaturen kan användas som nödbelysning, ledbelysning eller hänvisningsarmatur beroende på vilken typ av armatur det är. Vår egen nödljusarmatur är mångsidig och kan användas som både nödbelysning, ledbelysning och hänvisningsarmatur.

Användning av nödljusarmatur

Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer d.v.s. nödljus med piktogram) ska enligt BBR dessutom finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp, detta för att man lättare kan hitta ut vid till exempel brand. Detta är speciellt viktigt i större byggnader och lokaler där mycket folk kan vistas och där personerna i lokalerna inte kan byggnaden speciellt bra. Det kan lätt bli kaotiskt vid brand när en större folksamling försöker ta sig ut utan att veta vart de ska och därför kan nödbelysning, nödljusarmatur och hänvisningsarmatur rädda många liv. Som ägare så är det ditt ansvar att se till så att nödbelysningen finns och fungerar korrekt i lokalerna.

För ägare av större byggnader med flera lokaler, exempelvis skola, biograf, teater och restaurang, så är det även viktigt att ha en samlingslokal. Med samlingslokal menas en lokal i en grupp av lokaler inom en brandcell där fler än 150 personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig. Det finns flera åtgärder du kan göra för att förbättra säkerheten i samlingslokalen exempelvis se till att nödbelysning såsom nödljusarmatur och hänvisningsarmatur som uppfyller alla kraven.

Besök gärna vår webbshop för att se vad vårt sortiment kan erbjuda eller kontakta oss. Vi verkar från Trelleborg och våra kunder är främst företag och privatpersoner från Malmö och närliggande orter.


Besök gärna vår webbshop för att se vad vårt sortiment kan erbjuda eller kontakta oss.