Brandservice Syd

Din partner för brandskydd i Malmö, Trelleborg, Lund och Ystad med omnejd

Brandservice Syd är ett brandskyddsföretag som utgår från den sydliga staden Trelleborg i Skåne. Idag sträcker vår verksamhet sig över hela Skåne där vi utför service på allt från mindre orter på landsbygden till större städer som Malmö, Lund och Ystad. Vi erbjuder våra kunder ett genuint engagemang och en hög nivå av service. Med lång erfarenhet och bred kunskap inom brandservice hjälper vi dig att minska risken för krissituationer och olyckor.

Vi utför service på brandmaterial

Vi utför service på brandmaterial såsom handbrandsläckare, slangrullar, rökluckor och övrigt rörande brandskydd och säkerhet. Vi lämnar alltid fullständiga protokoll och servicen utförs efter de senaste föreskrifterna för att säkerhetsställa att allt brandmaterial håller standarden och fungerar korrekt.

Rätt produkter för din trygghet

Vi ser till att du är utrustad med de nödvändiga produkterna för att effektivt hantera situationen om en olycka skulle inträffa. Vår målsättning är att säkerställa din trygghet genom kvalitetstjänster och pålitliga produkter.

Vi hjälper dig med brandtätning, nödbelysning och brandredskap

Vi på Brandservice Syd har lång erfarenhet av brandtätning och allt som har med brandskydd att göra. Vårt sortiment av brandredskap ger dig de verktyg som behövs för snabb respons och brandbekämpning. Med fokus på säkerhet och trygghet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna och skydda det som du håller kärt. Vi erbjuder även nödbelysning och nödljusarmaturer. Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om våra tjänster och produkter så ser vi till att du får den service du behöver!

Vad vi erbjuder

Effektivt brandskydd och brandredskap på rätt ställen är avgörande för säkerheten, då de bidrar till minskad risk för olyckor genom att ge snabb respons och möjlighet att bekämpa och begränsa brandincidenter. Dessa åtgärder och redskap är nödvändiga för att skydda liv och egendom samt för att säkerställa en trygg miljö.

Vi på Brandservice Syd erbjuder såväl företag som privatpersoner i Malmö, Trelleborg, Lund, Ystad och övriga Skåne brandskydd och brandredskap man kan lita på. Vårt mål är att vara en långsiktig partner som ni kan vända er till för professionell rådgivning och högkvalitativ brandskyddsutrustning.

När en brand börjar i ett rum så tar det inte många minuter innan rummet är övertänt och spridningen till nästa lokal eller rum är ett faktum. Branddörrar och brandcellsgränser gör dessvärre ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Det är här brandtätningen kommer in och blir avgörande. Brandtätning gör du helt enkelt för att elden inte ska sprida sig till övriga delar av byggnaden.

Med rätt brantätningsprodukter säkerställer du att elden begränsas och inte sprider sig, vilket gör att du får en mycket bra och värdefull försäkring för din byggnad.

Vi utför brandtätning med högkvalitativa brandtätningsprodukter åt privatpersoner och företag i Malmö, Trelleborg, Lund, Ystad och övriga Skåne som är i behov av effektiv brandsäkerhet.

Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs:

”Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning eller samlingslokal”.

Dessa byggregler är viktiga för både din och andras säkerhet då en välplacerad nödljusarmatur kan rädda många liv när olyckan är framme. Normalt sett så används en armatur inomhus i till exempelvis källare, trapphus, vindar och andra mörka utrymmen för att hjälpa människor att lättare hitta ut. Armaturen kan användas som nödbelysning, ledbelysning eller hänvisningsarmatur beroende på vilken typ av armatur det är.

Våra egna nödljusarmaturer är mångsidiga och kan användas som både nödbelysning, ledbelysning och hänvisningsarmatur. Kontakta oss om du behöver nödbelysning och nödljusarmaturer till din fastighet i Malmö, Trelleborg, Lund, Ystad eller övriga Skåne

Enligt gällande lagkrav är alla skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete. Det gäller alla organisationer, stora som små. Oavsett om du är en bostadsrättsförening, företag, förskola, restaurang, fastighetsägare eller industri – ett krav på systematiskt brandskyddsarbete finns alltid.

Det yttersta ansvaret ligger hos ledningen, men viktiga medarbetare i sammanhanget är också säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal. Ansvarsfördelningen kan se olika ut, men vi har alla ett ansvar för brandskyddet.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) handlar om att organisera och få bättre översyn på sitt brandskydd. Det gäller företag såsom bostadsrättsföreningar att brandskyddet uppföljs och övervakas så att allt fungerar vid eventuellt tillbud.

Vi på Brandservice Syd har inlett ett samarbete med ett annat brandskyddsföretag i branschen och kan därmed erbjuda WEB SBA.

Vill du veta mer om våra tjänster och de produkter vi erbjuder? Varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Utdelningsadress
Kontakt
Vad vi erbjuder
  • Brandskydd och brandredskap
  • Brandtätningsprodukter
  • Nödbelysning och nödljusarmaturer
  • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)