OBS! Numera administreras vår Shop av Billstein Konsult AB. Detta innebär inga förändringar för Er som kund, utan är bara en upplysning. Har ni frågor angående detta är ni välkomna att kontakta oss på lasse@billstein.se eller på mobil 0410-780015

VÄLKOMMEN TILL BRANDSERVICE SYD - VI ÄR EXPERTER PÅ BRANDSKYDD

Brandservice Syd är ett brandskyddsföretag som utgår från den sydliga staden Trelleborg i Skåne. Idag har vi hela Skåne som arbetsplats och vi utför service på allt från mindre orter på landsbygden till större så som Malmö men vi har även kunder från övriga landet. Vi strävar efter hög servicenivå och våra kunder kommer alltid i första hand. Med vår hjälp så minskar du riskerna för att krissituationer och olyckor uppstår och vi ser till så att du har produkterna som behövs för att hantera situationen ifall olyckan ändå slår till.

Vi utför service på brandmaterial såsom handbrandsläckare, slangrullar, rökluckor och övrigt rörande brandskydd och säkerhet. Vi lämnar alltid fullständiga protokoll och servicen utförs efter de senaste föreskrifterna för att säkerhetsställa att allt brandmaterial håller standarden och fungerar korrekt.

BRANDSKYDD MAN KAN LITA PÅ

Vikten av ett effektivt brandskydd i samband med brandskyltar på rätt ställen kan göra stora skillnader då de bidrar till minskad risk för olyckor. Vårt mål är att vara en långsiktig partner åt er som ni kan komma till för råd, hjälp och brandskyddsutrustning, att vara en partner ni kan lita på helt enkelt.

Du kan hitta det mesta som behövs när det gäller brandskyddsutrustning i vår webbshop, där vi har allt från vanliga redskap som brandvarnare, belysning, tätning och varningsskyltar.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av branschen.

VIKTIG INFORMATION

Vi har för tillfället problem med vår mail, väntar ni mail ifrån oss ber vi er att kontrollera er skräppost!
Har ni skickat mail till oss ber vi att ni tar kontakt med oss och kontrollerar så vi har fått det.